Digitalna transformacija u građevinskom sektoru

Digitalna transformacija u građevinskom sektoru

Digitalna transformacija je neophodna i predstavlja suštinu razvoja građevinskog sektora današnjice, i sutrašnjice. Poboljšanje i savladavanje digitalnog sektora omogućiće nam da povećamo svoju produktivnost, uštedimo vreme i resurse, kao i da kvalitetnije nadograđujemo svoje okruženje, u skladu sa prirodom. Ova tranzicija pojednostavljuje koordinaciju i saradnju. Transparentnosti koju ona obezbeđuje, doprinosi izbegavanju mogućih sukoba i nesporazuma, usled snabdevanja jasnim, preciznim i detaljnim podacima tokom čitavog procesa.

Usvajanje novih načina rada znači prebacivanje procesa u novu digitalnu budućnost, obeleženu boljom efikasnošću i boljim kvalitetom. To zahteva promene u procesima i korišćenje novih resursa koji povećavaju moć podataka i poboljšavaju komunikaciju, nadzor, protokole, efikasnost, produktivnost i sigurnost. Promena u poslovanju, kao i čitav proces, stvoriće jedan novi menadžment objekata, industriju i digitalni svet.

Digitalna transformacija nije samo jednostavan tehnički postupak digitalizacije. To je apsolutna revolucija u procesu koordinacije i organizacije. Uključuje nove alate i radne metode, kao i primenu ideja povezanih sa digitalnim proizvodima i njihovom upotrebom na svim operativnim nivoima. Cilj je postizanje totalne aktivnosti i optimizovane efikasnosti.

Digitalizacija građevinskog sektora je od suštinske važnosti, i neporeciva je prilika za postizanje bolje veze između svih članova tima koji su uključeni u projekat, kao i između društva i okoline. Kako? – Razvojem bolje produktivnosti i organizacionih planova. Prema tome, građevinski sektor je svojevrsno jezgro ove revolucije. Promena između analognog i digitalno zasnovanog pristupa obezbediće širok spektar novih mogućnosti, od donošenja odluka do primene i održavanja.

Moramo razumeti, i koristiti činjenice da: Digital Business omogućava rast, Digital Process poboljšava efikasnost, a Digital Backbone zasigurno olakšava upotrebu vezanu za poslovne potrebe. Ovi sistemi znatno utiču na razvoj alata dostupnih za arhitekte, inženjere i planere, a samim tim poboljšavaju karakteristike BIM metodologije. Promena se ogleda i u načinu korišćenja BIM-a. Na primer, dok se većina kompanija fokusirala na „M“ deo BIM-a, nova digitalna era će staviti akcenat na „I“. Informacije o digitalizovanim podacima doprineće olakšavanju samog procesa.


17.02.2021

Drugi blog postovi

Građevinski sektor nakon Korone

03.02.2021

Građevinska industrija počela je veoma brzo da se razvija, pri čemu je njen razvoj propraćen i dobrim kvalitetom. Ipak, napredak koji se zahuhtavao, prekinut je globalnom pandemijom koja je zaustavila većinu sektora domaće i inostrane ekonomije. Novonastala situacija dovela nas je na čudan položaj.

Vizije za budućnost

20.01.2021

Klimatske promene, kao i promene životne sredine, bile su varnica koja je pokrenula mnoge ideje za kreiranje održivih sistema, tehnika i dizajna. U budućnosti, potreba za održivim dizajnom biće samo obimnija i znatno poboljšana, posebno po pitanju konstrukcija.

Usklađenje sa prirodnim tokovima

12.01.2021

Očuvanje i održanje imetka naše planete znači održanje imetka našeg društva. Počevši od potrebe za zaklonom, danas smo upoznati sa boljim, efikasnijim i održivijim načinima konstruisanja i transformacije gradova.

Građevinski sektor nakon Korone

03.02.2021

Građevinska industrija počela je veoma brzo da se razvija, pri čemu je njen razvoj propraćen i dobrim kvalitetom. Ipak, napredak koji se zahuhtavao, prekinut je globalnom pandemijom koja je zaustavila većinu sektora domaće i inostrane ekonomije. Novonastala situacija dovela nas je na čudan položaj.

Vizije za budućnost

20.01.2021

Klimatske promene, kao i promene životne sredine, bile su varnica koja je pokrenula mnoge ideje za kreiranje održivih sistema, tehnika i dizajna. U budućnosti, potreba za održivim dizajnom biće samo obimnija i znatno poboljšana, posebno po pitanju konstrukcija.

Bilten

Obaveštavamo vas o novim treninzima i razvojima